ZiskejZdravi.cz

Rady lékařky - Stres - příčiny vzniku a řešení

Stres je vážný problém dnešní doby. Téměř každý člověk na této planetě je dříve či později vystaven jeho účinku, tím či oním způsobem. Příčin stresu známe skutečně mnoho, mezi nejčastější (a nejsnáze identifikovatelné) v podstatě patří faktory nevyváženého životního stylu, jako např: nadváha (či obezita), přepracovaní, nadměrný hluk a ostatní nadměrné stimuly našich smyslů, neřešené emocionální a mentální problémy. Dále nedostatek pohybu či fyzické aktivity jako uvolňovacího mechanismu nahromaděných stresových faktorů.

NADVÁHA - PŘÍČINA STRESU

Nadváha (či obezita) patří mezi hlavní stresory v životě člověka. Je vnímána jako nadměrná zátěž jak nosnou stavbou našeho těla - kostrou, svaly, klouby atd., tak také emocionálně. Výrazně ovlivňuje hodnocení sebe sama, tedy vědomí vlastní hodnoty. Co se fyzického stresu týče, tak např. nadměrný tlak na kosti způsobuje jejich „obrannou" reakci, při které kosti uvolňují v malém množství vázaný vápník. Problémem se stává to, že se toto malé množství vápníku uvolňuje současně v celém těle, a tím vzniká náběh na osteoporózu. Dále musíme vzít v úvahu metabolismus v tkáních, který je navíc. Všechnu tu výživu, transport vody, odvod odpadních látek atd. Při každých 2,5kg váhy navíc vzniká pro tělo potřeba zajistit nové tepny v délce téměř 6,5km... , k tomu vytvořit potřebné množství krve, zvýšené požadavky na játra, ledviny, atd. Při nadváze skutečně platí, že se zde kupí jeden stres na druhý.

STRES CHEMICKÉ POVAHY

Přejídání vytváří stres na chemické (metabolické) systémy těla. Musí být vytvořeno zvýšené množství tělních chemikálií a enzymů k metabolizaci stravy, vzniká potřeba většího množství energie k zásobování všech metabolických a transportních systémů těla k absorpci živin, a také po játrech je vyžadováno větší množství práce. Právě přetěžování jater je jednou z hlavních příčin předčasného stárnutí a zpětného pronikání nedostatečně zmetabolizovaných živin a odpadních látek zpět do krve. Důsledkem je potom nevhodné složení krve jak z hlediska chemického složení, tak její konzistence. Krev je hustá, těžce se dostává do krevních kapilár. To vyvolává zvýšené nároky na činnost srdce a může se lehce vyvinout chronické poškození jakéhokoliv článku tohoto řetězce. Akumulace těchto nedostatečně zmetabolizovaných živin a odpadních látek nakonec vede ke zvýšenému cholesterolu, triglyceridům, vysokému krevnímu cukru, železu, soli, přetíženým ledvinám a zvýšené tvorbě červených krvinek. Tyto zvýšené hodnoty právě ve vzájemné synergii výrazně přispívají k předčasnému stárnutí. Pokud takto začíná již mladý člověk, stárne podstatně rychleji, než by měl. Jelikož játra a ostatní orgány, podílející se na metabolizaci potravy, nemají jak informovat svého majitele, že je systematicky přetěžuje, začíná se daný člověk cítit permanentně unavený. Pocit slabosti, neschopnost podat rozumný výkon a již zmíněná stálá únava je to jediné, co je pacient schopen svému lékaři sdělit. Tyto projevy mají svůj původ právě v přejídání (i když se to tak vůbec nemusí jevit) a v rodné sestře přejídání - nedostatku pohybu či fyzické aktivity.

Je zde poměrně snadné řešení této situace. Uber na jídle a přidej na cvičení. A není zde myšleno nějaké dření do úmoru v posilovně..., jde o věku a zdravotnímu stavu úměrný pohyb jakoukoliv formou, počínaje krátkými procházkami kolem vašeho domu, přes práci na zahradě, mírné posilování a strečink až po skutečný, tréningový program, sestavený fyzioterapeutem či jiným profesionálem.

DUŠEVNÍ STRES Déle trvající duševní námaha (např. typicky sedavé zaměstnání s monitorem počítače před očima po celý den), také dává přirozeně vzniknout stresu. Zjednodušeně a pro příklad popsáno: elektrické impulsy, přenášející myšlenky v mozku, se při duševní námaze (práci) pohybují horizontálním směrem. Naproti tomu el. impulsy, předáváné do mozku ze svalů těla (při cvičení nebo při manuelní práci), se pohybují vertikálním směrem. Tyto dvojí impulsy na sebe narážejí a tím se navzájem ruší. Člověk to potom subjektivně pociťuje jako příjemnou protiváhu duševní činnosti. V mozku vznikají nervová spojení, která mají tendenci stát se trvalými, když se dotyčný jedinec dlouho zaobírá ať už nějakou negativní myšlenkou, či trvale duševně namáhavou prací. A právě jiný nervový stimul, přicházející do mozku ze svalů, tato propojení přerušuje.PŘEDČASNÉ STÁRNUTÍ Už jsme se zde zmínili, že předčasné stárnutí jde na vrub stresu. Profesor Hans Seyle zde vytvořil termín „obecný adaptační syndrom - GAS (neboli generalizovaný adaptační syndrom). Tedy naše tělo a naše psychika reaguje na objevivší se stresor tak, že na jeho eliminaci uvolní určité množství energie ze svých zásob. Jestliže však stresující situace trvá, lidská psychika to (chybně) vyhodnotí jako nezbytné a stálé opatření a nastaví se na neustálou eliminaci stresu. Potom je již jen otázkou času, kdy tělo vyčerpá své možnosti a zákonitě dochází buď k nervovému kolapsu, či k jinému psychosomatickému projevu naprostého vyčerpání, jako např: náhlé propuknutí alergické reakce, infekce, bolesti neznámého původu, různých druhů neuróz či emocionálního zhroucení.

HLUK Lidská psychika je vyladěna na určité druhy zvuků a jejich charakteristik, jako např: délky, frekvence, hlasitosti, harmonii, tónu atd. V různých studiích bylo ověřeno, že lidé, pracující 20 let a déle v hlučných provozech, se dožívají v průměru o 5 let nižšího věku, než ostatní.

TELEVIZE, POČÍTAČE, INTERNET Sledování televize (či např. filmů na pc) téměř konstantně zvyšuje hladinu katecholaminů (stresových hormonů) a to dokonce nezávisle na druhu programu, který sledujete. Tato hladina prudce narůstá se sledováním akčních, erotických, brutálních a jinak nervy provokujících pořadů, o braku na okraji filmové tvorby jako např. hororů či pornografie nemluvě. Wilhelm Raab potvrdil také nárůst hladiny stresových hormonů ve vylučovacím systému - to je důvod, proč si u takovýchto pořadů musíte neustále odskakovat na wc... Také tvrdá rocková hudba má negativní účinek na vaši psychiku.

JAK NA STRES ? Když vyjdeme z našeho základního paradigmatu, že zdraví je především v našich rukou, pak je jasné že musíme udělat vše pro to, abychom ty stresory, které můžeme odstranit, také odstranili. Pokud něco není možno odstranit (např. důsledky našeho sedavého zaměstnání), pak je zkusme vyvažovat. Cvičením, pohybem, kvalitní stravou atd. Pokud jsou naše stresory duševního, duchovního i emocionálního charakteru, jsou tu také k dispozici nástroje jak stresu čelit. Najděte si dobrého přítele či přátele - nejděte životem sami. Pokud řešíte těžké rodinné, vztahové či duševní problémy, nestyďte se vyhledat pomoc odborníka, život je někdy hodně těžký... Také zkuste modlitbu - i když o Bohu třeba nic nevíte. Právě přes modlitbu mnozí lidé Boha poznali a zjistili, že zde skutečně je a má schopnost, vůli i ochotu pozitivně zasahovat do života všech, kteří o to stojí...

Přejeme Vám krásné zkušenosti s objevováním nových a divuplných souvislostí života. Člověk je totiž geniálně vytvořený organismus, kde vše souvisí se vším. A proto se vyplatí poslouchat rady našeho milujícího Stvořitele.

Mudr. Agatha Thrash

Přeloženo s laskavým souhlasem lifestylelaboratory.com

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Nemoci - přírodní pomoc nemocným

Nemoci - přírodní pomoc nemocným