ZiskejZdravi.cz

Rady lékařky - Systémový Lupus Erythematosus

Systémový lupus Erythematosus - SLE, zkráceně lupus, je autoimunitní onemocnění. Jeho název pochází z latinského „canis lupus" = vlk, a je odvozen od typického tvaru lupusové vyrážky v obličeji nemocného, připomínající obličejové charakteristiky vlka nebo i tvar motýlích křídel. Lupus se projevuje již zmíněnou vyrážkou, celkovým pocitem nepohody a někdy i přidruženou artritidou. Počátek tohoto onemocnění bývá vleklý. Léta může setrvávat v latentním stavu a pak se náhle aktivuje.

Lupus zpravidla postupuje, v některých případech až do života ohrožujících fází, jako např. zápalu plic, invalidní artritidě či ledvinovému selhání

Je třeba zmínit, že lupus není lupénka! Jedná se o dvě různá onemocnění, i když obě spadají do kategorie autoimunitních nemocí.

Lupus patří mezi tvz. kolagenové nemoci, spolu s revmatickou artritidou, dermatomyositidou a dalšími. Často začíná horečkou bez zjevných příčin, která trvá od několika dnů až po několik měsíců. Ta je často provázena objevením se oné typické vyrážky v lícní, (tzv. motýlkové) části obličeje. Tato nemoc vzniká modifikací chemické struktury kolagenu ve vláknech pojivové tkáně, nacházející se v žilách, plících, ledvinách, kůži a kloubní výstelce. Orgány, ve kterých je pojivová tkáň nejvíce zastoupena, budou nejvíce zasaženy projevy této nemoci.

Lupus je dlouhodobé onemocnění a kolísá mezi latentní a aktivní fází. Má se za to, že je nevyléčitelný. Není však infekční. Často používaný kortizon pouze tlumí projevy této nemoci, v žádném případě ji neléčí. Dlouhodobější používání jeho derivátu - prednisonu, i v dávkách pouze 5mg denně, vede u některých pacientů k vedlejším, negativním účinkům, jako např. k velmi oteklým tvářím (tzv. obličeji tvaru měsíce ), otoku zadní strany krku (tzv. bůvolímu hrbu), opakovaným infekcím, osteoporóze či šedému zákalu.

Lupus postihuje častěji ženy, než muže. Propuká v produktivním věku, ve všech lidských rasách a po celé zemi. Je to poměrně časté onemocnění, jehož četnost se stále zvyšuje.

Lupus může být vyvolán celým komplexem příčin. Hraje zde roli i genetická predispozice, kdy např. delší pobyt na slunci může vyvolat alergickou reakci kůže, která se odrazí ve vnitřním prostředí těla spuštěním aktivní fáze tohoto onemocnění. Také u různých stresorů, jako např. operace, těhotenství, porod, potrat či onkologické onemocnění, byl prokázán vliv na aktivaci lupusu.

Také i podávání některých léků na bázi síry, či některých antibiotik, může vyvolat obličejovou vyrážku tohoto onemocnění. V takové situaci je na místě poradit se s lékařem o změně medikace. Změnou léků by se lupus měl dostat do uklidněného stavu. U některých lidí jejich organismus reaguje spuštěním lupusu na infekci či zvýšenou, tělesnou námahu. Je dobře zdokumentováno, že se projev lupusu v obličejové části často odehrává jako reakce na některé léky či drogy. I přesto, že příčina vzniku lupusu není stále jednoznačně prokázána, tyto zkušenosti ukazují na to, že lupus je v blízké vazbě na toxické látky, v lécích a drogách obsažené.

Lupus je také autoimunitní onemocnění. Normální imunitní systém produkuje protilátky proti cizorodým látkám, které pronikly do těla - antigenům. Při lupusu se však vytvářejí protilátky, které působí proti bílkovinám vlastních buněčných jader a jiným složkám buněk těla. Antinukleární faktor (ANA) - tedy defektní bílkovina, která je průvodní látkou při mnoha kolagenových onemocněních, se při lupusu pravidelně objevuje v ledvinových lézích. Někteří lékařští výzkumníci však vnímají, že tato bílkovina vzniká hlavně při nedostatku kyslíku v organismu a při nedostatečnosti krevního oběhu, což nás vede zpět k vazbě na léky a drogy. Také antikoncepční pilulky vedou ke tvorbě ANA-proteinu v těle.

Genetická predispozice vzniku této nemoci byla s jistotou prokázána. Členové rodiny pacientů s lupusem také vykazují přítomnost defektních bílkovin v krvi a často mají pozitivní testy na revmatické látky. Často u nich nemoc nepropukne, ale v některých případech se časem projeví. A to revmatickou artritidou, revmatickou horečkou, prasklinami kůže bez zjevné příčiny či neurologickými potížemi.Jiná teorie tvrdí, že lupus je zapříčiněn infekcí. Zvláště spalničky u některých pacientů vyvolaly změny zdravé struktury bílkovin na ANA-protein.

Pokud lupusem onemocní více členů rodiny, nebo se tato nemoc přenese z matky na dítě během těhotenství, neznamená to, že se jedná o infekční nemoc. Inkubační doba této nemoci je dlouhá a jak jsme již řekli, někdy se ani z latentního stavu neaktivuje.

Také např. psi, stejně jako lidé, mívají lupus. I když se v lékařské obci někteří kloní i myšlence provázanosti lupusu mezi lidmi a psi, nebyla zatím tato teorie dostatečně prokázána.

 

LÉČBA

Při léčbě lupusu se zaměřujeme na všechny tři předpokládané oblasti možných příčin jeho vzniku: toxické látky, autoimunitní příčiny a virová infekce. Jako první nasazujeme adsorpční dřevěné uhlí - čárkl. Je to vynikající, léčebný prostředek, aplikujeme jej vnitřně i vnějšně. Vnitřně bereme denně 8 - 10 tablet po takovou dobu, než pozorujeme zlepšení. To může trvat měsíc i déle. Zároveň aplikujeme čákrl formou koupele. Do vany o teplotě vody 40°C vsypeme cca 125ml (půl šálku) čárklu. Promícháme a necháme jej na nemocného působit.

Dále dáváme nemocnému 5x týdně horkou, horečkovou potní lázeň. Zahřejeme nemocného tak, aby jeho tělesná teplota (měřená v ústech) dosáhla 38 - 40°C. Účelem je dosáhnout co nejefektivnějšího pocení. Pokud je nemoc (částečně) způsobena virem, vysoká teplota výrazně aktivuje činnost bílých krvinek a napomáhá ostatním složkám imunity. Pokud je nemoc (částečně) způsobena toxiny, léčba horečkou napomůže k jejich vyloučení z těla skrze pot, moč a procesem fagocytózy.

Také masáž - zvláště masáž celého těla - napomáhá k obnově tvorby zdravých bílkovin v krvi tím, že povzbuzuje práci imunitního systému.

Skladba vaší stravy by měla být volena s vědomím, že ať je příčina (či kombinace více příčin) vašeho onemocnění jakákoliv, správná strava je schopna silně napomoci tělním obranným mechanismům a vylučovacímu ústrojí.

Ideální je vyvážená, pestrá, vegetariánská strava s co největším zastoupením syrové stravy. Důležité je také co nejméně používat sůl.

Vyloučením všech živočišných produktů se tělo zbaví jednoho potencionálního zdroje toxických látek a virů. Strava bez volných cukrů a tuků povzbudí obranné systémy těla, neboť tyto složky potravy jsou dobře známy svým negativním účinkem na imunitu člověka.

Některé rozvojové země s nedostatečnou zdravotní péčí, v minulosti zaznamenaly prudké nárůsty výskytu lupusu a to v souvislosti s nedostatkem manganu ve stravě. Znovu připomínáme, že pestrá vegetariánská strava z co nejkvalitnějších zdrojů, zajistí všechny stopové prvky, nutné nejen pro léčbu či prevenci lupusu, ale i pro celkové zdraví člověka.

Pozoruhodná je i zkušenost Mudr. Joela Fuhrmana ( New Jersey, USA ), s vynikajícími výsledky léčby lupusu pomocí půstu. Mudr. Fuhrman předepsal svým pacientům s rozvinutým lupusem - a to i těm s velkými, sekundárními, ledvinovými problémy, jednadvacetidenní půst. Tuto léčbu je však nutno provádět pouze pod odborným dohledem lékaře!

I když nemocní s akutní fází lupusu špatně snášejí sluneční svit, přece je nutné se slunci nevyhýbat. Je však třeba začít vycházet ven prvně do stínu, třeba jen na několik minut denně. Poté, co si nemocný zvykne, můžete si dovolit polostín a nakonec krátké okamžiky na plném slunci. Cílem je co nejdelší pobyt venku (nemusí to být na plném slunci).

Také i při léčbě lupusu, jako i velké většiny všech ostatních onemocnění, je velkým přínosem program New Start. Výše zmíněné kroky léčby lupusu - voda, slunce, vzduch, strava... z něj vychází.

Přejeme Vám krásné zkušenosti s objevováním nových a divuplných souvislostí života. Člověk je totiž geniálně vytvořený organismus, kde vše souvisí se vším. A proto se vyplatí poslouchat rady našeho milujícího Stvořitele.

Mudr. Agatha Thrash

Přeloženo s laskavým souhlasem lifestylelaboratory.com

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Nemoci - přírodní pomoc nemocným

Nemoci - přírodní pomoc nemocným