ZiskejZdravi.cz

Obávaná rakovina příznaky a příčina

Smutnou statistiku příčin úmrtí vede v popředí hned po kardiovaskulárních nemocech rakovina. Rakovina je onemocnění, při kterém dochází k nekontrolovanému růstu určité skupiny buněk. Za normálních okolností tyto buňky tělo opraví nebo zlikviduje, ale když se to tělu vymkne kontrole, nemoc je na světě. Česká republika je světovým rekordmanem v počtu nádorů tlustého střeva, objevuje se 75 nových případů na sto tisíc obyvatel za rok. Svou roli v tom hraje vysoká konzumace piva, výživa s nedostatkem vlákniny, nadbytkem živočišných tuků, uzenin a kouření. V současnosti je známo, že každý třetí člověk během svého života onemocní nádorem.

 

Příznaky: Nejběžnější příznaky rakoviny jsou: jakákoliv rána na kůži, v puse, na jazyku nebo rtech, která se nehojí. Nepravidelné nebo neobvyklé krvácení nebo nějaký výtok z jakéhokoliv otvoru těla. Trvalá změna normální funkce střev a močového ústrojí. Jakákoliv trvalá boulička nebo zatvrdlinka v prsu nebo kdekoliv na těle. Chrapot nebo nepříjemný kašel. Obtíže při polykání. Trvalé trávicí potíže nebo ztráta chuti k jídlu, zvláště doprovázena úbytkem na váze. Náhlá nebo rychlá změna ve tvaru, vzhledu nebo poměru růstu mateřského znamínka nebo bradavice, nebo pokud krvácí. Trvalá únava.

K osmi základním známkám rakoviny, které jsou zmíněny výše, můžeme přidat tři další, které jsou také velmi důležité: jakýkoliv stav, který není v souladu s léčbou, zánět z krevní sraženiny (trombóza) a zahnívající střevní plynatost.

Rakovina kůže: Boulička pod kůži, znamínka, která mění barvu nebo tvar či kraje, vřed, který se nehojí, otevřené rány, poškození, která vypadají jako znamínka. Viz článek o rakovině kůže.

Ústa a krk: Chronický vřed nebo vřídek v ústech, na jazyku nebo v krku, který se nehojí.

Hrdlo: Trvalý kašel a ochraptělost.

Plíce: Trvalý kašel, krvavé vykašlávané hleny a bolest na hrudi.

Prso: Boulička, která je tvrdá a neodchází pryč a nehýbe se; zánět nebo ztvrdnutí kůže.

Leukémie: Bílá pleť, úbytek na váze, únava, opakované infekce, snadný vznik modřin a zranění, krvácení z nosu.

Žaludek: Trávicí problémy a bolest po jídle.

Močový měchýř a ledviny: Krev v moči a zvýšená frekvence močení. Krev v moči není většinou příznakem rakoviny, ale může být.

Vaječníky: Většinou nejsou žádné vnější příznaky, dokud to nedojde do pozdějšího stádia.

Děložní sliznice: Krvácení mezi obdobím menstruace, neobvyklý výtok, bolesti a silné krvácení při menstruaci.

Děložní hrdlo a děloha: Krvácení mezi obdobím menstruace, neobvyklý výtok, bolesti a silné krvácení při menstruaci.

Prostata: Slabé nebo přerušované unikání moči. Neustálá bolest v dolní oblasti zad, pánve nebo v tříslech.

Varlata: Zvětšení varlat, bouličky, tvrdnutí šourku, náhlý nadbytek tekutiny v šourku a slabší bolest v podbřišku nebo v tříslech.

Tlusté střevo: Krev ve stolici, krvácení z konečníku, změny v trávicím režimu (průjem nebo zácpa).

Lymfatické tkáně: Zvětšené, kaučukovité lymfatické uzliny. Také svědění, noční pocení, náhlé horečky nebo úbytek na váze.

Příčina: Rakovina je největším zabijákem v naší republice a její vražedná moc se stále zvyšuje.

Rakovinové buňky jsou velmi divoké, nepravidelné a odlišné od jiných buněk v těle. Rostou rychle a postupně zabírají a prostupují všechny okolní oblasti. Okrádají okolní buňky o živiny a tak pacient chřadne víc a víc. Mohou migrovat do nové oblasti a rozmnožovat se. Kamkoliv se vydají, tam vznikne abnormální bujení a nádory.

Rakovinové buňky jsou klasifikovány podle toho, který orgán napadnou (játra, prs, tlusté střevo, plíce, ret apod.). Existuje více než sto druhů rakovin. Každá se liší svými příznaky a rychlostí rozmnožování a rozšiřování.

Existují čtyři hlavní typy rakoviny: karcinom (rakovinový nádor), který napadá kůži, sliznice, žlázy a jiné orgány. Leukémie je rakovina krve. Sarkomy (zhoubné nádory) zachvacují svaly, okolní tkáně a kosti. Lymfomy zachvacují lymfatický systém.

Je potřeba podle příznaků rakovinu brzo rozpoznat a léčit ji. Každé tři minuty zahyne jeden člověk na rakovinu.

Doktor Otto Warburg, nositel Nobelovy ceny, řekl: "Ohledně prevence a stavu rakoviny toho víme více, než o jakékoliv jiné nemoci."

Dokrot Ronald Raven z královské univerzity chirurgů v Londýně řekl: "Mohlo by se předejít 75 procentům všech rakovin, kdybychom užitkovali skutečnosti, které nyní vlastníme."

Doktor Kavetský na osmém mezinárodním kongresu rakoviny řekl: "Je nezbytné, aby při léčbě nádorových onemocnění se nejenom jednalo s nádorem, ale aby se usilovalo o posílení vyživovacích a obranných reakcí ... celého systému."

Když je rakovina diagnostifikována, je už dosti rozšířena. Když člověk dojde až do toho stádia, je důležité, aby se svěřil do péče schopného lékaře, které rozumí a používá vyživovací terapii. Ale musí pochopit sám pro sebe, co je požadováno a co musí udělat. Existují situace, kdy oběť rakoviny nemá nikoho, kdo by jí pomohl a musí takovýmto programem projít úplně sám.

Ale ať už je člověku pomoženo od druhých nebo když tím prochází sám, dokud nebude pacient plně spolupracovat se správnými zásadami, nemůže mu být úspěšně pomoženo. Musí přestat přestupovat přirozené zákony, které dal Bůh člověku, a musí žít plně s nimi v souladu.

Typ jídla, který jíme, způsob života, jakým žijeme, a prostředí neustále utvářejí nebo oslabují lidské tělo. Pokud vylučovací orgány neustále nemohou zvládat množství toxických odpadů, které vytváříme, tak potom tělo se v zoufalství obrací k vytváření nádorů a rakoviny. Měkké rakoviny jsou buňky, které zdivočely, protože v celém systému byl nadbytek toxinů (jedů). Tvrdé nádory jsou odpadkové popelnice, které jsou připraveny nosit v sobě tento jedovatý odpad.

 Rakovina má všeobecně zdlouhavou inkubační dobu několika let. Vyživování těla, vytváření imunitního systému a vyhýbání se nadbytečným a vysilujícím substancím - to uschopňuje naše tělo, aby rakovině odolalo.

Díky nestřídmému životu, jedení, spaní, spolu se stresem je tělo neustále po dobu několika let oslabováno. To vytvoří chronickou autointoxikaci, kdy se v lidském těle nahromaďuje víc a víc jedů. Životně důležité orgány, jejichž úkolem je čistit a vylučovat odpady (zvláště kůže, plíce, játra, ledviny a střeva), se stávají méně aktivní a schopní. Celý organizmus je otrávený. Tyto jedy se nahromaďují kolem nejslabších orgánů nebo kde je tělo zraněno nějakou ránou, pádem nebo nárazem. Nahromaděné otravné jedy z pravého čaje, tabáku, kávě, coca coly, masa, alkoholu, smažených věcí atd...jsou poslány do té oslabené oblasti. Potom se tělo snaží vyrobit popelnice (nádory), aby tam mohlo uskladnit ten nebezpečný odpad anebo buňky v té oblasti se rozbují a začnou se množit. Ať je to jakkoliv nakonec se ty rakovinové buňky rozlijí a rozšíří. Je moc dobře známo, že dráždění, jako třeba škrábání se na jednom míst, může přivodit rakovinu.

Naneštěstí se jedovaté látky nachází i ve vzduchu, vodě a půdě. Chemikálie, potravinové aditiva, pesticidy a znečištěné ovzduší, atd.... nám jasně ukazují, že je velmi důležité, abychom žili co nejopatrněji, jak můžeme.

Prevence rakoviny vyžaduje snahu; přesto mnozí lidé věnují více pozornosti svému nádhernému bydlení nebo svému novému autu. Pro vaši budoucnost je mnohem více důležité, abyste svému tělu věnovali co nejpečlivější pozornost.

Doktoři Hans Nieper a Dean Burk prohlásili, že když je přítomen nádor, je pacientova zhoubná rakovina již velmi pokročilá. Tak jak bylo řečeno předtím, nádor je něco jako silný parazit, který má v sobě pouze 2% normální cirkulace krve. Jeho buňky žijí z kvašení cukrů místo z kyslíku, z kterého žijí normální buňky. Je to něco spíš jako rostlina nebo plíseň.

Zde jsou dvě zajímavé skutečnosti: Vláda USA prohlásila, že výměra pět let přežití při používání oficiálně uznaných léčebných prostředků proti rakovině (chemoterapie, operace, ozařování) se za poslední 20 let nezměnila. Za druhé statistiky ukazují, že pacienti, kteří nevyužívají oficiálně uznané léčebné terapie jako skupina přežijí déle, než ty, kteří tyto terapie podstoupí. Za třetí existuje pouze jedna forma rakoviny, kterou lékařská společnost dokáže efektivně léčit a to je rakovina kůže. Ve všech ostatních typech rakoviny je procento úmrtnosti velmi vysoké; to je do pěti let po uznaných terapiích většina pacientů zemře.

Problém týkající se řezání, vypalování a otravování těla jedy je jejich smrtelná podstata. Například chemoterapie vytváří vypadání vlasů, extrémní nevolnost, zvracení, únavu, slabost, sterilitu. Také ničí játra, ledviny a srdce. Jak chemoterapie tak i ozařování jsou sestrojeny k zabití rakovinových buněk o něco rychleji, než zabijí nebo oslabí jiné buňky. Vliv této léčby silně oslabí celého člověka a jeho imunitní systém. Uznávaní specialisté přírodní léčby rakoviny, jako třeba Gerson Institute, nám jasně říkají, že je mnohem těžší, aby se člověk dostal z rakoviny, pokud už předtím prošel chemoterapií nebo radioterapií.

Tak co bys měl dělat? Rozhodnutí je na tobě. Naštěstí máš právo se rozhodnout sám za sebe. Ale měl bys vědět, že vláda a lékařská komora radí, že bys nikdy neměl rakovinu léčit sám. Jejich rada je, abys vyhledal lékaře (Mudr) a řídil se jeho radami. Pokud to tak neuděláš, tak dle jejich slov, zemřeš.

Rakovina, jak bylo zjištěno, je velmi nedobře diagnostifikována. Při jednom shrnutí pitev těch, kteří měli zhoubné nádory, polovina ze smrtí byla zapříčiněna nediagnostifikovanou rakovinou.

Rakovina je onemocnění celého organismu, ovlivňuje celé tělo a je způsobena stavem panujícím v celém člověku. Takže nemůže být léčena nějakými prostředky zaměřenými na jednu viditelně poškozenou oblast. Musí nastat změna v celém životě nemocného člověka.

Přírodní léčba

Prevence a léčba

Jednodušší je rakovině předcházet než ji léčit. Mnoho věcí, které jsou prevencí, jsou pro všechny nás jakýmisi bezpečnostními pásy. Ale jakmile jsou přestoupeny, některá léčba pomáhá jednomu více než jinému. Takže prevence je nejlepší cesta, jak se vypořádat s rakovinou. Jez správně a žij střídmě.

"Asi 80% případů rakoviny se zdá, že je úměrné tomu, jaké životy lidé žijí. Například jestli kouříte nebo ne, jídlo, které jíte, a různá průmyslová znečištění. To vše má vliv na to, zda budete mít rakovinu. Úloha stravy v tomto případě a prevence rakoviny je velmi důležitá. Asi 35% úmrtí kvůli rakovině může být spojeno s vlivem používané stravy." National Cancer Istitute (národní institut pro rakovinu).

Tato organizace vydala seznam sedmi věcí, kterým se člověk má vyhnout, aby se vyhnul rakovině:

1. Vyhni se obezitě: Pokud máš 40% a více nadváhy, tak máš zvýšené riziko rakoviny tlustého střeva, prsa, prostaty, žlučníku, vaječníku a dělohy.

2. Sniž naprosto příjem všech tuků. Vysoký příjem tuků je faktorem pro rozvoj určitých druhů rakovin (zvláště rakoviny prsa, tlustého střeva a prostaty). Tím, že se vyhneš tučným potravinám, budeš více schopný kontrolovat svou tělesnou hmotnost.

3. Jez více potravin s velkým obsahem vlákniny. To zahrnuje celozrnné pečivo a cereálie, ovoce, zeleninu a luštěniny (jako je hrách a fazole). Tyto potraviny mohou pomoci snížit riziko rakoviny tlustého střeva. Navíc potraviny s vysokým obsahem vlákniny jsou skvělou náhradou za tučná jídla.

4. Jez potraviny bohaté na vitamin A a C. Nejlepší je tmavě zelená a sytě žlutá zelenina a ovoce, jako je mrkev, sladké brambory, broskve a meruňky pro betakaroten, což je předchůdce vitaminu A. Používej také pomeranče, grepy, jahody a zelenou a červenou papriku kvůli vitaminu C. Tyto potraviny mohou snížit riziko vzniku rakovinu hrtanu, jícnu a plic.

5. Denní příjem košťálové zeleniny. To je zelí, brokolice, kapustičky, kedlubna, květák a jiné. Obsahují látky, které budují rezistenci vůči rakovině.

6. Vyhni se prosoleným, uzeným a prosířeným či dusíkem ošetřeným potravinám. Mezi těmi, kdo jí takováto jídla, je mnoho těch, kteří mají rakovinu jícnu a žaludku.

7. Pokud musíš pít alkohol, tak střídmě. Nadměrné použití alkoholu, zvláště spolu s kouřením cigaret nebo používáním tabáku, zvyšuje riziko rakoviny úst, hrdla, krku, jícnu, plic a jater.

Výživa

Osoba se musí navrátit ke správné stravě a vyvarovat se různých škodlivin, které zapříčinily problém. Nenávist a hněv musí být nahrazeny veselostí a štěstím.

Jezte rostlinou stravu s vysokým obsahem vlákniny. Denně vypijte půl litru čerstvé zeleninové šťávy. A pravidelně cvičte.

Nejlepší protirakovinné jídlo se skládá z:

Jídlo bohaté na karoten: mrkev, sladké brambory, zelená zelenina, rajčata. To zahrnuje i všechno ovoce, které je červené, oranžové a žluté.

Jídlo bohaté na antioxidanty: česnek, cibule, brokolice, pšeničné klíčky, mořskou zeleninu, a listovou zeleninu.

Spařená košťálová zelenina: brokolice, hlávkové zelí, kapusta, květák

Tlumič proteázy (enzym, který štěpí bílkovinu): boby (zvláště sója), rýže, brambory, kukuřice

Jídlo s vysokým obsahem vlákniny: celozrnné potraviny (obzvláště rýže natural), ovoce a zelenina

Strava s obsahem lignanu: olej z lněného semene, vlašské ořechy

Brokolice a listová zelenina jsou vynikajícím jídlem. Obsahují lutein, který je prostředkem proti rakovině. Brokolice, růžičková kapusta a květák obsahují D-kyselinu cukrovou, která omezuje různé druhy rakoviny. Výzkumy dokazují, že konzumace jídla s vysokým obsahem antioxidantů poskytuje silnou ochranu před rakovinou.

Dalšími velmi dobrými jídly jsou jablka, bobulovité ovoce, para ořechy, třešně, luštěniny (včetně čočky), pomeranče, švestky.

Denně vypijte šťávu z čerstvé mrkve, řepy, zelí  a menšího množství chřestu. Syrový česnek  je velmi účinný. Rozmixujte ho s rajčatovou šťávou a vypijte. Nechte rozmačkaný česnek odpočinout na 10 minut při pokojové teplotě dříve než jej dáte do šťávy. Jeho síla se znásobí. Pijte pouze destilovanou vodu.

Jezte každý den syrová meruňkové jádra. Jestliže to nedokážete nahraďte je mandlemi , peckami z jablek, nebo broskvovými jádry. Všechny obsahují leatril,  prostředek proti rakovině.

Jezte každý den trochu mořských řas. Konzumujte rajčata; obsahují lykopen, antioxidant který chrání před rakovinou.

Třešně (zvláště kyselé) obsahují anthokyanin, který svým antioxidačním účinkem předchází rakovině a srdečním onemocněním.

Jediným sladidlem by mělo být malé množství medu a melasy.

Sójové boby obsahují  genistein a diadzein, dva isoflavony, které jsou antioxidanty a chrání před většinou podob rakoviny.

Potraviny, kterým se vyhýbej

Nejez vůbec žádné maso.

Nejez mléčné výrobky, sůl, cukr, arašídy nebo bílou mouku. Nejez polotovary, rafinované, průmyslově zpracované nebo smažené potraviny. Problémem je chlorid obsažený v soli. Mléko obsahuje nasycené tuky. Mléčný cukr (laktóza a galaktóza) mohou způsobit rakovinu vaječníků.

Nepoužívej hliníkové příbory ani jiné nádobí; používej nerezové nebo v troubě skleněné.

Živiny

Následující živiny jsou velmi důležité - nejlépe v přirozeném stavu. Vitamínové doplňky by měli obsahovat:

Vitamin C: 3000 až 12000 mg denně v rozdělených dávkách.

Vitamin E: 400-800 IU denně.

Za studena lisovaný olej z lněného semínka: 2 čajové lžičky 3 krát denně kvůli vysokému obsahu lignanu a omega 3.

Komplex karotenů: 50000-100000 IU denně.

Coenzym Q10: 150-300 mg denně.

Vitamin C a E snižují oxidaci tuků v těle. Vitamin B6 (inositol) pomáhá při prevenci a scvrkávání nádoru. Niacin má podobný efekt. Vápník je dobrou prevencí proti rakovině. Velmi účinný je i selen, ale ne víc než 200mcg denně.

Nepoužívejte železo v tabletkách. Pomáhá růstu rakovinových buněk.

Bylinky

Bylinky, které bojují proti rakovině, zahrnují čaj z rostliny lapacho (pau d´arco) - čtyři hrnky denně, česnek (6-10 stroužků denně), ginseng (léčiva rostlina z Ázie, používá se i k přípravě pokrmů), lékořicový kořen. Také je dobrý kostival na vnější použití.

Čaj Essiac je směs bylin, který se už léta používá v Kanadě, USA a dnes již i u nás, aby došlo ke zvratu rakoviny.

Pektin z citrusového ovoce snižuje růst rakovinových buněk; je zvláště užitečný při rakovině prostaty a kůže.

Bylinná směs Ojibwa od původních indiánských obyvatel zlepšuje rakovinu. Tato směs obsahuje kořen lopuchu, kůřu z olše, kořen turecké rebarbory a další.

Rostliny, které zvyšují funkci imunitního systému a obsahuje prostředky zastavující růst nádorů jsou extrakt z olivových listů a ginko biloby. DO toho taky patří list kočičího drápu (vilcacora) - neužívat v těhotenství.

Bylinky s antioxadačními účinky zahrnují kurkumu, která bojuje proti rakovině a snižuje růst rakovinových buněk.

Bylinky, které pomáhají snížit účinky chemoterapie a ozařování: Vyber si z následujícího: rostlina astragus, kapsle se sušenou echinaceou a kořenem vodilky kanadské (goldenseal), dále kořen lopuchu, bylinka chaparral, pampeliška, ostropestřec mariánský, červený jetel, bříza, suma (Pfaffia paniculata).

Vyvarujte se

Vyvarujte se syntetických hormonů, obzvláště pak estrogenu, rentgenu, alkoholu a kofeinu. A vyvarujte se tabáku ve všech podobách.

Vyvarujte se nebezpečných chemikálií, jako jsou například v prostředcích na hubení hmyzu (významná příčina rakoviny), čerstvých malbách, čisticích prostředcích, lacích na vlasy, vosku, kosmetice. A vyvarujte se přísad v produktech na auto, uměleckých a řemeslných výrobků, přísad pro zvířata, jídel a nápojů.

Medicínské léky a drogy jsou dalším zdrojem potíží. Pravidelné vystavování se nepřímému kouření může u nekuřáka zvýšit riziko dostat rakovinu o 30%.

Udržujte si svou váhu. Obezita u mužů může být příčinou rakoviny tlustého střeva a konečníku; u žen je spojována s rakovinou žlučníku, prsu, děložního hrdla a dělohy. Tuk narušuje v těle úroveň pohlavních hormonů. Čím větší množství tuku je v těle ženy tím vyšší je hladina uloženého estrogenu. Estrogen povzbuzuje rozdělení reprodukčních buněk.

Voda z vodovodu obsahuje chlor, fluor a může obsahovat radium. Fluor je rizikovým faktorem pro rakovinu, nachází se v zubní pastě, vodě z kohoutku a v každém produktu, ve kterém je obsažena voda z vodovodu. Proto, jak už bylo zmíněno dříve, pijte pouze destilovanou vodu.

Zkontrolujte si množství radonu u vás doma. Testovací souprava pro tento plyn se dá zakoupit. Jestliže nějaký naleznete, zapečeťte spodní trhliny a zvyšte ventilaci ven.

Neseďte blízko televizních obrazovek a nepoužívejte mikrovlnné trouby. Obě produkují radiaci.

Vyvarujte se bydlení blízko vysokého napětí; může to způsobovat rakovinu.

Další podpůrné prostředky

Obzvláště co se týká rakoviny vnitřních orgánů snažte se získat sluneční svit, pokud možno každý den. Snižuje to riziko rakoviny prsu, tlustého střeva  a prostaty.

Cvičte pravidelně venku, žádný léčebný prostředek neuspěje bez cvičení.

Jestliže je to možné přestěhujte se na venkov, kde je čerstvý vzduch a není tam takové znečištění od aut a továren.

Kojené děti mají nižší riziko dostat leukémii.

Text: Nasezdravi.info

 

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Nemoci - přírodní pomoc nemocným

Nemoci - přírodní pomoc nemocným