ZiskejZdravi.cz

Co způsobuje zákeřný homocystein? - nemoci, příčiny, zkušenosti

V poslední době byl učiněn velký objev podstaty vzniku civilizačních chorob. Bylo zjištěno, že zvýšená hladina homocysteinu je základem většiny civilizačních nemocí. Homocystein je nebezpečná aminokyselina, která koluje vaší krví a vzniká především při nevhodném životním stylu a špatném složení jídelníčku. Při jejím nadbytku působí v těle silně toxicky a působí základ velké většiny civilizačních nemocí od nemocí kardiovaskulárních, kloubních, psychických a jiných.

Co to je Homocystein?

Je to aminokyselina vznikající při metabolismu z aminokyseliny methioninu. Všechno souvisí s metabolickou poruchou, která vzniká v lidských buňkách při nedostatku tří vitamínů: kyseliny listové, B6 a B12, nebo v důsledku poruchy v genech. Výjimečně se při jejím vzniku uplatňují i zevní toxické vlivy. Hlavní a nejčastější příčina vzniku metabolické poruchy je nedostatečná dodávka těchto tří vitamínů do buněk. Snížení hladiny homocysteinu docílíte úpravou životního stylu, tedy zdravou rostlinnou stravou a zvýšeným přísunem vitamínů B, B12 a kyseliny listové. A právě těchto vitamínů, obzvláště vitamínu B12 má mnoho lidí velmi málo. Ideální poměr obsahuje přípravek Vitatonic.

Pokud je v krvi dostatek vitamínu B12, B6 a kyseliny listové, je vše v pořádku, ale pokud není, tato aminokyselina se nemůže odbourávat a nebezpečně roste její hladina. Homocystein se hromadí v krvi a začne se projevovat jako toxická látka způsobující nejrůznější problémy jako kardiovaskulární choroby, aterosklerózu a v podstatě většinu takzvaných civilizačních chorob, které tolik sužují lidstvo. Byly provedeny četné studie potvrzující tento fakt.

Optimální hladina homocysteinu se pohybuje mezi 3 a 15 μmol/l a liší se podle věku. V České republice je norma 5,5 až 16,5 µmol/l, ale již při 13,1 µmol/l bylo nalezeno ve studiích u pacientů s Kardiovaskulárními nemocemi.

Velikost deficitu v zásobení buněk vitamíny: kyselinou listovou a B6 jsme ověřovali v roce 1999 na vzorku pražské populace s průměrným věkem 54,4 roku. Po podání potřebně velké dávky jmenovaných dvou vitamínů, doplněné vitamínem B12, jsme po ustálení hladiny na nové úrovni zaznamenali snížení proti původní hladině Hcy o 31,4%. Tento rozdíl vyjadřuje jak velikost deficitu těchto vitamínů, tak i zároveň míru zvýšení rizika KVO a dalších CCH v neošetřené populaci. Příčinou rozdílu hladin Hcy a zvýšeného rizika, které tento rozdíl představuje, jsou celopopulačně opakované nutriční chyby, které budou vysvětleny na jiném místě. Ukázalo se, že tyto chyby jsou podkladem zdravotních problémů u většiny dospělé populace.

Objev příčiny CCH odkryl nový pohled do mechanismů, jejichž ovlivnění se využívá při léčení chorob. Poznání účinku hyHcy na enzymy a další složky, zúčastněné v základních biochemických procesech, bylo odhalením vlastních příčin vzniku kterékoli z CCH. Chce-li lékař léčit kauzálně (postihovat léčením vlastní příčinu choroby), musí umět zasáhnout skutečnou podstatu kterékoli z civilizačních nemocí, a ta je v poruše metabolizace Hcy." MUDr. Karel Erben

Špatná životospráva neznamená pouze zařadit do stravy více čerstvého ovoce a zeleniny, ale znamená to komplexně přehodnotit své dosavadní návyky v jídle. Po svých předcích si neseme určité zvyklosti, které jsou velmi špatné. Například špatná kombinace druhů potravin, nestřídmost, nepravidelnost v jídle a stálé pojídání, příliš tepelného zpracovávání, smažení, absence dříve běžných půstů. To vše způsobuje že naše střeva i žaludek jsou unavená, zanesená a trpí chronickými záněty. Jejich funkce se oslabuje a pokud sníme čerstvé ovoce, zeleninu a zdravé pokrmy, potřebné vitamíny a minerály se ani nemohou dostatečně do krve vstřebat. Nemluvě o tom, že vitamín B12, který se za normálních okolností má ve zdravých střevech vytvářet pomocí bakterií, se nevytváří a je potřeba jej doplňovat. Nedostatek kyseliny listové je dalším problémem lidstva, protože jen málo lidí konzumuje zelené býlí. Z běžné zeleniny jako je brokolice sice k. listovou přijímáme, ale nepokryje to denní potřebu. A vitamín B6? Je obecně známo, že trpíme nedostatkem těchto vitamínů skupiny B, které se zvýšeně vylučují při stresu, pojídání sladkého atd.

Jak uvádí MUDr.Erben „aplikováním vitamínů k.listové, B6 a B12 se sníží riziko kardiovaskulárních nemocí o 62%, prodlouží se věk spolu se zlepšenou kvalitou života i v posledních dnech. Sníží se také poruchy ve formování DNA v pohlavních buňkách, které by pak vedly k mutacím a tím vrozeným vadám metabolismu, imunity, sklonem k leukémii a dalším nemocem u novorozence."

Vysoký homocystein v těle působí:

poškození enzymů, vznik volných radikálů, ničení mitochondrií, neurotoxicitu, poškození imunity, poruchu syntézy proteinů a DNA, mění ph krve na kyseléNásledkem těchto procesů jsou:

 • zvýšení cholesterolu - ateroskleróza, zvýšení krevního tlaku, srážení krve, ischemická choroba srdeční i dolních končetin, infarkt, žilní trombóza a tromboflebitida, onemocnění mozkových cév
 • tkáně netolerují glukózu - vznik diabetu
 • poškození vaziva - celulitida a stařecké změny kůže - změny elasticity kůže, pokles síly, zhoršení vytrvalosti, narušení dokonalosti pohybové koordinace
 • poškození neuronů, deprese - agrese, parkinsonova choroba, alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, demence, poruchy kognitivních funkcí - poruchy soustředění, myšlení, učení, zhoršení nálady
 • alergie, astma, autoimunitní nemoci, infekce
 • poruchy svalů, tkání, genové mutace, vznik a růst rakovinových nádorů, vznik obezity. Nemoci srdce a cév - ateroskleróza, lupenka
 • žaludeční vředy, únavový syndrom a různé formy revmatismu, migrény, bolesti hlavy, poruchy spánku, deprese
 • zjišťuje se i vztah k vrozeným poruchám, těhotenským komplikacím

Jistě to není úplný výčet chorob jejichž základ tvoří zvýšená hladina homocysteinu. Právě hyperhomocysteinemie dává podnět na mnoha úrovních ke spuštění mechanizmů v těle, které vedou ke zmíněným chorobám. MUDr.K.Erben píše v souvislosti se sportovci:

Zhoršení nálady, ztráta chuti trénovat, pokles síly, zhoršení vytrvalosti, narušení dokonalosti pohybové koordinace, snížení kvality sportovního myšlení a rozhodování, náhlý vznik negativního pohledu na vlastnosti, nebo jednání jiného člena družstva, nebo sportovního kolektivu. Tyto nenápadné projevy se většinou považují za běžný doprovod života, ale ve skutečnosti signalizují počátky toxického působení Hcy v organismu. Projevují se v kterékoli jeho části včetně mozkových funkcí.„

Všímáte si, že podle odborníka má tato zvýšená hladina homocysteinu vliv dokonce na chování? Je možné že byl objeven opravdu základ, který na chemické a biologické úrovni ovlivňuje téměř vše v lidském těle? To jednoznačně potvrzuje to, co napsala s Boží inspirací E.G.Whiteová již v 19.století:

Všechno, co zeslabuje tělesné síly, zeslabuje i mysl. Která pak nechápe rozdíl mezi dobrým a zlým. Nemůžeme se pak jednoduše rozhodovat pro dobro a máme méně síly vůle, abychom dělali to, co je podle nás správné."(CD 49)

Osobní choutky bývají příčinou nejednoty, rozporů, neshody a jiných nectností. Lidé mluví netrpělivě a jednají nevlídně, chovají se nepoctivě a podle svých vášní. A to vše proto, že nervy mozku jsou nemocné následkem přetěžování žaludku." (CD 54)

Nelze si nepovšimnout, že tento objev poukazuje na úžasné naprogramování lidského těla jako dokonalého živého stroje a fungujícího za určitých přesných životních podmínek které nám dal Stvořitel. To znamená čerstvá strava jako je ovoce, zelenina, obilniny, k tomu ořechy a semena, luštěniny. Zdravý životní styl by měl být plný přirozeného pohybu na čerstvém vzduchu, slunci a s důvěrou i vděčností bez zbytečného stresu se odevzdávat svému Tvůrci. Jakmile se člověk vzdálil Bohu, ze svého jídelníčku ihned vyřadil tuto prospěšnou stravu a nahradil jí masem a rafinovanými produkty. Není divu, že lidské tělo tak chátrá a nemocnost se rapidně zvyšuje. Bůh věděl co je pro naše tělo správné a co nás udrží při zdraví. Proč se mu stále vzpouzíme a snažíme se žít po svém?

Co způsobuje vyšší hladinu homocysteinu?

 • nevhodné stravování s nedostatkem čerstvé zeleniny a ovoce
 • kouření - u kuřáků je velmi nízký obsah vitaminu B 12 a kyseliny listové
 • život ve městech s kontaminovaným ovzduším
 • stres - při stresu se vitamíny vylučují z těla
 • vyšší hladinu homocysteinu lze i zdědit
 • používání hormonální antikoncepce
 • alkohol

Zkušenosti s účinkem přípravku Vitatonic

 • Kamarádka si nechala změřit hladinu homocysteinu v dubnu 2016, protože se cítila velmi unavená a celkově slabá. Hladina HCy byla 21 mikromolů, což je opravdu hodně. Začala s užíváním 1 - 2 sáčků vitatoniku denně, k tomu 1 sáček fytotoniku, hořčík a zinek. Po krátké době se cítila celkově lépe, pocity neustálé únavy začaly ustupovat. Po půl roce, koncem září, si nechala udělat kontrolní měření hladiny Homocysteinu a výsledky velmi mile překvapily - 13 mikromolů ! H.H
 • Má švagrová měla v 53 letech diagnostikovanou cirhózu jater - následovala nemocnice, zhoršování stavu, nekoordinované pohyby, přestala chodit. Výhled vývoje nemoci podle ošetřující lékařky - stav se bude zhoršovat, nemoc je nevyléčitelná, konec nelze odhadnout. Byla umístěna na LDN. Začala jsem jí nosit Fytotonik a Vitatonik ( 4 + 3 sáčky denně). Po 3 týdnech první úspěch - dokázala si ostříhat nehty, začala se učit chodit. Za dalších 14 dnů nám jí dali domů. Po 3 měsících kontrola - játra v pořádku. Dnes se těší dobrému zdraví. J.S.
 • V 72 letech měl tatínek neustálé záněty močového měchýře, vývod. Byl apatický, ztratil chuť k jídlu, podrážděný, zimomřivý, špatné jaterní testy, měl léky na játra. Doporučila jsem Fytotonik a Vitatonik (1 + 1). Při kontrole po měsíci mu byly odebrány léky na játra, zlepšila se nálada, je veselý, má chuť k jídlu a začal se pohybovat. Zlepšila se kvalita jeho života. J.S.

Text: redakce Ziskejzdravi.cz

Video Daniela Drtinová a MUDr.Karel Erben - Homocystein

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Nemoci - přírodní pomoc nemocným

Nemoci - přírodní pomoc nemocným