ZiskejZdravi.cz

Krevní tlak - zdravotní rady ze sanatoria v Yuchi Pines

Symptomů, kterými se projevuje vysoký krevní tlak, není mnoho. Během počátečního stádia onemocnění necítí vět-šina lidí žádné problémy. Pokud však není vysoký krevní tlak včas zaznamenán a nezačne se s jeho léčením ihned, může se stát jednou z příčin onemocnění srdce a tepen či degenerativního onemocnění ledvin. Krevní tlak stoupá odezvou na nejrůznější tělesné a citové podněty.

Mezi tyto podněty patří strava, tělesná aktivita, vystavení chladu, úzkost, svárlivost, pocity provinění a jiné emocionální stresy. Krevní tlak zvýšený v důsledku těchto příčin může na této nezdravé výši setrvat (i když nějaký čas může kolísat nahoru a dolů). Nízký krevní tlak je žádoucí, čím nižší, tím lepší. Z pohledu medicíny neexistuje příliš nízký krevní tlak, s výjimkou případů šoku. Pokud je tepový tlak dostatečný k udržení krevního oběhu, je nízký krevní tlak považovaný za nor-mální. Tepový tlak je rozdíl mezi systolickým a diastolickým čtením při měření krevního tlaku. Průměrná hodnota tepového tlaku je 40, klesne-li pod 10, nestačí již k udržení krevního oběhu. Neznámé přesnou hodnotu, při které začíná být vysoký krevní tlak škodlivý, ale statistiky nám říkají, že vaskulární onemocnění je častější u osob s vysokým krevním tlakem. Vzhledem k tomu, že se zdá, že sklon k vysokému krev-nímu tlaku je dědičný, měly by osoby, v jejichž rodinách se vysoký tlak vyskytuje, věnovat zvláštní pozornost mož-nostem prevence. Následuje přehled opatření k udržení normální hodnoty krevního tlaku.

1. K udržení zdravého napětí krevních cév, k vyrovnávání napětí mezi autonomní a somatickou částí nervového systému a k vyčištění krve od přebytečného tuku a cukrů napomáhá významnou měrou tělesná aktivita. Nejlep-ší je věnovat se asi hodinu denně nějaké užitečné činnosti, např. práci na za-hradě. Pracovní tempo by mělo být živé, ale ne vysilující. Práce pod širým nebem bývá obvykle prospěšnější než práce v uzavřeném prostoru. Ustálit krevní tlak pomáhá dokonce i pocit uspokojení z dobře vykonané práce.

2. Snížit krevní tlak pomáhá i běh na místě (dvakrát denně 6 minut).

3. Začněte se svaly nohou, stehen, zad. Napněte je co nejvíce. Vydržte několik sekund, poté postupně svaly uvol-ňujte. Pak napínejte svaly břicha a hrudníku. Opakujte napínání a uvolňování těchto svalových skupin tak dlouho, až veškeré napětí odejde. Pokračujte se svaly paží, šíje a hlavy. Celý postup provádějte dvakrát denně.

4. Podnikejte dlouhé procházky rychlým tempem. Spotřebováním přebytečné nervové energie vám poslouží k uklidnění. Soustřeďte se na krásu přírody, na oblohu, stromy, skály, květiny. Stres, který život přináší, lze z velké části odstranit, věnujte-li dostatečnou pozornost fyzické činnosti, nedráždivé stravě a správné životní fi-lozofii. Den nemá tolik hodin, aby se zdravá osoba z přebytku stresu tělesně nebo duševně zhroutila. Dlouhá procházka rychlým tempem nebo čilá práce na zahradě pomáhají snižovat nervové napětí.

5. Třikrát denně se věnujte nácviku hlubokého dýchání. Naberte zhluboka dech, zadržte na dvacet sekund, vy-dechněte a zadržte na deset sekund. Toto cvičení můžete provádět i za jízdy v autě. Celý postup opakujte dva-cet až šedesátkrát.

6. Strava je důležitá v pěti aspektech:

a) Jezte nedráždivou stravu, která neobsahuje nápoje obsahující kofein, čokoládu, alkohol, koření a zkvašené nebo staré potraviny. Sýry obsahují složku tyrasin, která se rozkládá na tyramin, což je chemikálie, která zužováním cév způsobuje bolení hlavy a zvýšení krevního tlaku. Nám všem by prospělo vynechat ze svého jídelníčku sýry a ozdravit tak cévní reakce.

b) Nejezte mnoho koncentrovaných potravin, naopak jezte kolik chcete ovoce, zeleniny, celozrnných obilnin (což jsou potraviny nekoncentrované).

c) Chcete-li zabránit stoupání krevního tlaku, nespotřebujte denně více než půl až celou čajovou lžičku soli. Prášek a soda na pečení obsahují rovněž vysoké množství sodíku a jsou nezdravé i v jiných ohledech. Vyhněte se všemu pečivu, při jehož přípravě bylo použito těchto látek. Lidé s vysokým krevním tlakem by se měli úplně vyhnout soli, prášku i sodě na pečení, většině antacidů, dokonce i zubní pastě a dalším zdrojům sodíku, které by měly být z jejich stravy naprosto vyloučeny až do té doby, dokud se jejich krevní tlak nestabilizuje na normální hodnotě. Nezapomínejte, že sodík je v mnoha lécích, které se prodávají bez předpisu i na předpis. Sodík je přítomen ve většině antacidů.

d) Volné tuky způsobují zvyšování krevního tlaku. Krevní cévy jsou na tuky citlivé a celý kardiovaskulární systém reaguje na jejich přítomnost udržováním vyššího napětí.

e) Pokud není váha ideální, strava by ji měla snížit.7. V programu na snížení velmi vysokého tlaku se doporučuje začít s jednodenním půstem následovaným třemi dny, ve kterých při každém ze tří denních jídel jíte pouze jablka (syrová, vařená, napařovaná, sušená, zmrzlá). Dr. B.S. Levin objevil, že jablka mají blahodárné účinky na krevní tlak. Po třídenní jablečné dietě následují dva dny, kdy se jí ke snídani pouze ovoce a neslaný celozrnný chléb a k obědu zelenina a neslaný chléb. K ve-čeři pouze jedno jablko. (V případě nadváhy se večeře vynechává)

8. Oblečení je třeba věnovat náležitou pozornost. Končetiny nesmějí prochladnout, protože chladná pokožka způ-sobuje poplachovou reakci v autonomních nervech. Podchlazené tkáně způsobují, že se krev stěhuje z končetin do vnitřních orgánů, kde se hromadí a tím snižuje efektivnost jejich činnosti. Vaše kůže by měla být teplá (s výjimkou případu, kdy se aktivně potíte a kdy vám kůže slouží k ochlazování). Sledujte zejména teplotu rukou a nohou, zadní strany paží a strany stehen. Teplé končetiny znamenají uklidnění nervového systému a vyrovna-ný krevní oběh. Noste pouze takové oblečení, které vám umožňuje volný pohyb. Musí-li se vaše tělo přizpůso-bovat signálům o podchlazení, které vysílá pokožka, bere si tím velkou daň ze zásob nervové energie.

9. Krátká studená lázeň boků může posloužit u těch pacientů, kteří ji dobře snášejí, ke snížení krevního tlaku. Při první proceduře použijte vodu o teplotě 29-31 oC. Pacient se posadí na tři až tři a půl minuty do nádoby s vo-dou. Při každém dalším použití této lázně snižujte teplotu vody o 5 F až dosáhnete 65 F. Opakujte lázeň denně podle potřeby. Krevní tlak při koupeli zpočátku stoupne asi o deset až patnáct jednotek, ale brzy začne klesat.

10. Pozoruhodný zklidňující účinek má na konci dne deseti až třicetiminutová koupel v nádobě s vodou o neutrální teplotě (33-36 oC). Tato koupel často snižuje i krevní tlak. Horká lázeň o teplotě 40 oC rovněž sníží během dva-ceti až třiceti minut krevní tlak. Po koupeli se položte do postele a dobře se přikryjte, tak budete vychladat po-stupně. Po třiceti minutách, kdy jste se už přestali potit, se osprchujte, vytřete kůži drsným ručníkem a oblečte se do suchého.

11. Využijte každé chvíle, kdy není vaše mysl aktivně zaměstnána prací nebo rozmluvou, k soustředění na ctnosti (láska, radost, klid, trpělivost, dobrota, pokora, víra, atd.) a vlastnosti Bohu vlastní (věčnost, věrnost, poctivost, milující laskavost, tvořivost, inteligenci, atd.).

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Nemoci - přírodní pomoc nemocným

Nemoci - přírodní pomoc nemocným